Home
Nieuws
Agenda
Bedrijven
Verenigingen
Scholen
Wonen
Uut de oale deuze
Contact

Nieuws uit Alteveer

 

Goziena Brongers-Roffel beoogde
nieuwe CDA-wethouder Stadskanaal

STADSKANAAL – Goziena Brongers-Roffel uit Onstwedde is de beoogde nieuwe CDA-wethouder in de gemeenteraad van Stadskanaal. Het CDA presenteert haar officieel als kandidaat tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 mei.

Brongers is hiermee de beoogd opvolger van Roelof Plieger, die enkele weken geleden opstapte. Als de gemeenteraad op 18 mei instemt met haar voordracht, wordt Brongers nog diezelfde avond beëdigd als wethouder. Over het benoemen van een nieuwe fractievoorzitter en invulling van de leeggekomen raadszetel heeft CDA Stadskanaal nog geen definitief besluit genomen, hieraan wordt momenteel hard gewerkt.

Goziena Brongers maakt al vele jaren deel uit van de gemeenteraadsfractie. Na de laatste verkiezingen – waarbij zij na Plieger de nummer twee op de lijst was, verkoos CDA Stadskanaal haar unaniem tot fractievoorzitter toen Plieger wethouder werd. Op dit moment werkt Brongers nog als staffunctionaris kwaliteit en crisiscoördinator binnen het Stadskanaalster Refaja Ziekenhuis en Treant Zorggroep.

____________________________________________________________

Plaatselijk Belang is benaderd door twee studenten van de Politie Academie om mee te werken aan een opdracht die zij hebben. Opdracht was om een snelheidsprobleem aan te pakken.De wijkagent vertelde hun dat er regelmatig klachten binnenkomen over de Beumeesweg. In het systeem van de politie werd bevestigd dat er inderdaad te hard wordt gereden. Gemeten topsnelheid was 145 km.

23 April zat PB om tafel met de twee Hoofdagenten in opleiding, VV Nederland en gemeente.

Vraag was, hoe krijgen we de snelheid er uit.

Er zijn actie's bedacht maar we horen ook graag van u als inwoner van Alteveer hoe u de Beumeesweg ervaart en of u ideeën heeft om de snelheidsovertredingen tegen te gaan.

Graag uw reactie's naar Reactie@AlteveerOnline.nl

Alvast hartelijk dank voor het meedenken.

________________________________________________________________

Tijdens de Rommelmarkt is het nu ook mogelijk om een grondplaats te reserveren of een kraam te huren. Ook voor dit geldt dat er een aanvangstijd is van 17.00 uur. Dus iedereen die iets te verkopen heeft is welkom. De voetbalvereniging zorgt er voor dat er veel publiek op deze markt afkomt en u kunt als verkoper mee profiteren door in een paar uur tijd een leuk zakcentje bij te verdienen.
Opgave hiervoor is verplicht. voor meer informatie Luuk Schenkel 06-55174821.
 

___________________________________________________________

De Westerwolde actie, die hier in Alteveer door Henk en Fenny Nieuwenhuis op 20 maart jl. werd opgestart, is met ingang van 15 april gestopt.
Dit, onder meer door media-info, die te kennen gaf dat de Provincie (nog in wording) van voornemens zou zijn, dat Westerwolde als gemeente toch groter zal worden dan de beoogde gemeenten: Vlagtwedde en Bellingwedde, er is sprake van dat ook Pekela in beeld komt.
We gaan er dan maar vanuit dat Stadskanaal ook een goede kanshebber is. We vertrouwen er desondanks op, dat zoals de kandidaten voor de Provinciale verkiezingen van afgelopen maart in hun debat aanvoerden, dat de burgers inspraak moeten hebben in deze.
Ook hoorden we onlangs dat er reeds eerdere protest-acties ondernomen werden in Westerwolde. Zoals een protest wandeling.

Alle mensen die de petitie alsnog hebben getekend, zeggen we bij deze onze hartelijke dank.

Henk en Fenny Nieuwenhuis.

_______________________________________________________________

Masterclass 5 juni met Thijs Dijkstra.
Eigenaar van BijThijs te VLagtweddde en Winnaar van de SSMW-award 2013.
Titel voor de beste whisky winkel van Nederland.
Deze avond ontdekt u de wereld achter de whisky, single malt, peated en Barley.
Naast het luisteren naar verhalen en processen, krijgt u diverse whisky's te proeven.
Ook zullen ze begeleid worden door heerlijke hapjes.
Dit alles gebeurd in de Drijscheer  te Alteveer.
 Kosten € 20,-


U dient zich vooraf op te geven en vooraf betalen via de Drijscheer.
Aanvang van de proeverij is om 20.00.

beheer@dedrijscheer.info        06-21894003

______________________________________________________________

14 april. Tegen elf uur vanmorgen kwam een tractor van een loonbedrijf uit
Alteveer /Onstwedde vast te zitten op de hoek Veenhofsweg - Zwarte weg.
Vooral de hoek staat bekend als zeer drassig.
Een eerste poging om de Tractor er uit te krijgen was van Arjan Wolfs, dit mislukte.
Samen met Gert Prins lukte het hem wel om alles weer vlot te trekken.

 

______________________________________________________________

Plaatselijk Belang heeft in januari op de site vermeld dat o.a. door het verdwijnen van het Schrikfonds kleine bijdragen te willen doen voor activiteiten.
De eerste bijdrage is gegaan naar een activiteit voor 5 mei a.s. in Alteveer.

______________________________________________________________

N366 in april drie nachten gesloten
De provinciale weg N366 is in april tijdens drie nachten gedeeltelijk gesloten voor al het verkeer. De afsluitingen vinden plaats tussen Veendam en Stadskanaal. Het gaat om de volgende nachten:

Maandag 20 april 21.00 uur tot dinsdag 21 april 06.00 uur:
De weg is afgesloten tussen de aansluiting (rotonde) met de N33 in Veendam en de aansluiting met de Beumeesweg (N365) bij Alteveer.

Dinsdag 21 april 21.00 uur tot woensdag 22 april 06.00 uur:
De weg is afgesloten tussen de aansluiting (rotonde) met de Provinciale weg (N367) in Nieuwe Pekela en de aansluiting (rotonde) met de Van Boekerenweg (N378) bij Stadskanaal.

Woensdag 22 april 21.00 uur tot donderdag 23 april 06.00 uur:
De weg is afgesloten tussen de aansluiting met de Beumeesweg (N365) bij Alteveer en de aansluiting (rotonde) met de Van Boekerenweg (N378) bij Stadskanaal.

 

___________________________________________________

____________________________________________________________

16 April gaat Plaatselijk Belang samen met medewerkers van de gemeente een wijkschouw houden in en rond Alteveer.
Er worden vastgestelde schouwpunten bekeken volgens het handboek onderhoud openbaar groen op basis van beeldkwaliteit.

Tijdens deze schouw is er ook ruimte voor meldingen die niet als vast
meetpunt te boek staan.

Daarom vragen wij u als inwoner van Alteveer om eens goed in uw omgeving rond te kijken of er ook storende factoren op groen/grijs gebied te melden zijn. Als dit zo is dan horen wij dat graag van u zodat wij dat a.s. donderdag mee kunnen nemen in de schouw. Meldingen mogen via de telefoon of via Reactie@alteveeronline.nl

____________________________________________________________

Open Touwtrektoernooi: Jeugdsoos de Boerderij zoekt deelnemers

 ONSTWEDDE – Jeugdsoos de Boerderij zoekt deelnemers voor een touwtrektoernooi.

In mei 2010 heeft Onstwedde genoten van een stratentouwtrektoernooi dat sinds lange tijd weer bij jeugdsoos ‘De Boerderij’ werd
georganiseerd. De ene straat sleurde de andere straat naar de andere kant van het veld. Of er werd met veel inspanning getrokken en het dikke touw verschoof slechts enkele centimeters. Vanaf de zijlijn schreeuwden de mensen naar kennissen of familieleden en moedigden ze zo aan.

In dat jaar mocht de Verlengde Luringstraat zich de beste touwtrekkers van het dorp noemen. In 2011 heeft de jeugdsoos deze
traditie voortgezet en is de Dorpsstraat kampioen touwtrekken geworden en in 2012, 2013 en 2014 werd dit opnieuw de Verlengde Luringstraat.

Dit jaar wordt er voor de zesde keer aan een touw getrokken om het eremetaal. Wie zal er dit jaar aan het langste eind trekken? Op zaterdagavond 6 juni om 19.00 uur zal dit toernooi plaats vinden. Het toernooi zal plaatsvinden op het veld naast de jeugdsoos.

De touwtrekcommissie pakt het dit jaar anders aan. Het zal dit jaar niet meer om een stratentouwtrektoernooi gaan, maar om een open
touwtrektoernooi. Er mogen willekeurige teams uit Onstwedde en omstreken meedoen. De teams mogen dus zelf samengesteld worden, mits
het team bestaat uit 5 mannen en minimaal 1 vrouw. Heeft u een team en wilt u graag met dit team meedoen? Geef u dan op!

Als alle teams geformeerd zijn zal op 6 juni 2015 het officiële touwtrektouw uit de kist worden gehaald en gereed worden gemaakt voor het touwtrektoernooi! Het belooft net als in de vorige jaren een groot en bovenal gezellig spektakel te worden. De jeugdsoos ziet in ieder geval uit naar uw deelname of uw aanmoediging.

 

Geef uw team op. Stuur hiervoor een mail naar touwtrektoernooi-jsdb@hotmail.com

______________________________________________________________

evangelisatieplatform logo

  Viering
             70jaar        
                      Bevrijding

 

Op 12 april 2015 is het 70 jaar geleden dat voor onze regio een eind kwam aan de 2e wereldoorlog.
Dit willen we zondagavond 12 april om 19.00 uur samen vieren in de
Gereformeerde Kerk in Onstwedde.

Tijdens deze viering:

-  kijken we door het oog van de jeugd naar deze bevrijding.
-  geeft een ooggetuige verslag van deze bevrijding.
-  bericht een historicus over deze bevrijding.
-  bevrijding als een bijbels motief.

Verder werken aan deze avond mee:
* Le Groupe Evangelique
* Michiel Wubs (organist)
* Predikanten van Alteveer en Onstwedde

Iedereen is van harte welkom. 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Evangelisatieplatform A-O-V en de 4 kerken van Alteveer en Onstwedde.

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 
 
©Alteveer Online | E-mail: reactie@alteveeronline.nl | Webdesign Jennie Greven
 
Volg ons ook op Twitter