Home
Nieuws
Agenda
Bedrijven
Verenigingen
Scholen
Wonen
Uut de oale deuze
Contact

Nieuws uit Alteveer

 

______________________________________________________________________

28 augustus. Benefietwedstrijd VV Alteveer- Onstwedderboys

 

_______________________________________________________________

Wie kan ons vertellen wat voor dier dit is?

Graag uw reactie naar Reactie@alteveeronline.nl

Reactie nr 1. Een tamme eend?

Reactie nr 2. Een muskuseend?

_______________________________________________________________________

21 aug. De onweersbui die rond 20.30 uur over Alteveer trok bracht enorme plensbuien
met zich mee.
De Lindenstraat en Veenhofsweg kwamen blank te staan, de bewoners van de Lindenstraat werden getracteerd op een behoorlijk vleug riool-odeur.

 

 

_________________________________________________________________

Op dinsdag 28 augustus wordt de benefietwedstrijd v.v. Alteveer – v.v. Onstwedder Boys gespeeld. Via o.a. de site van v.v. Alteveer, Alteveer online en regionale dag/weekbladen bent u hierover geïnformeerd. De recette van deze wedstrijd komt ten goede van Beatrixoord te Haren.
Omdat door omstandigheden de sport en spelweek niet door kon gaan, is door de v.v. Alteveer in het verlengde van de benefietwedstrijd voor woensdag t/m vrijdag in deze week ’s avonds een aantal activiteiten gepland voor de inwoners van Alteveer. De bedoeling is ook de recette van deze activiteiten te schenken aan boven genoemd doel.

 

Het programma is als volgt:

 

Woensdag 29 augustus: Bingo voor jong en oud

19:30              Aanvang bingo, kantine open vanaf 18:45 uur.

 

Donderdag 30 augustus: Fietspuzzeltocht

18:00 – 19:00  Inschrijven en vertrek vanaf kantine vv Alteveer
Na afloop is er een prijsuitreiking in de kantine van vv Alteveer

Vrijdag 31 augustus: Klootschieten met afsluitende feestavond

18:00 – 19:00           Inschrijven en vertrek vanaf de kantine vv Alteveer

 

 

De kosten bedragen:

Woensdag                Bingo                         1 kaart € 8,- &  2 kaarten € 12,-
Donderdag               Fietspuzzeltocht      €  2,-   per persoon

Vrijdag                       Klootschieten           €  2,-   per persoon

______________________________________________________________________

 

Deze afbeelding is gemaakt in Alteveer, hopelijk is het de laatste
keer dat wij zoiets in ons dorp tegenkomen.

Deze foto wordt na een paar dagen verwijderd.


______________________________________________________________

_________________________________________________________________

Zaterdagavond tussen half acht en half twaalf is er ingebroken in een woning
aan de Alteveersterweg.
Om binnnen te komen werd een raam aan de achterzijde van het huis ingegooid,
waarna er antieke klokken en een portemonaie werd weggenomen.
Ook verschaften de daders/dader zich toegang tot een naast het huis staande caravan,
of hieruit iets is ontvreemd is nog niet bekend.

___________________________________________________________________

19 aug. 34 graden. De wedstrijd VV Alteveer-ASVB met op het scorebord 1-3
gaan de spelers kleedkamers in voor een pauze.
Alteveerster doelpunt werd gemaakt door Erik Wolfs.

 

 

___________________________________________________________

Marjolein Orsel heeft deze week meegdaan aan de talentenjacht
"Ster van Westerwolde".
Zij werd begeleid door haar vader Sirtje op basgitaar en broer Robert op gitaar.

Vandaag is de uitslag bekendgemaakt, Marjolein is de ster van Westerwolde

______________________________________________________________

Bewoners van de Beumeesweg nummers 131 t/m 176 houden wederom
hun jaarlijkse Rommelmarkt op zaterdag 8 september

Aanvang 9.00 uur tot 16.00 uur

______________________________________________________________

GYMNASTIEKVERENIGING VOORWAARTS

De lessen beginnen weer op dinsdag 4 september

14:45 - 15:30 ouder/peutergym 
15:30- 16:15 groep 1 (vanaf 6 jaar) 
16:15 - 17:00 groep 2 (vanaf 8jaar)  
17:00 - 17:45 groep 3(vanaf 10 jaar)                                                   

18:00 - 18:45 kids-swing (vanaf 6 jaar) 
18:45 - 19:30 streetdance 1 (vanaf 8 jaar)                                                                  
19:30 - 19:45 pauze voor de juf
19:45 - 20:30 streetdance 2 (vanaf 12 jaar) 
20:30 - 21:30 steps 

Indeling groep naar leeftijd kan afwijken in overleg met
de trainster.

__________________________________________________________

Gert, Gerda en Tessa Slagter hebben een zoon/broertje gekregen,
namens de redactie van Alteveeronline van harte Gefeliciteerd.

_____________________________________________________________

Twitterbericht:

__________________________________________________________

Op dit moment hangen zo’n 35 tot 40 lachsterns rond in Noord-Holland en Groningen. Deze vogels komen uit Duitsland, waar nog een kleine populatie huist aan de kust van de Waddenzee, in de monding van de Elbe. Het is de enige plaats in Noordwest-Europa waar nog lachsterns broeden. Een intensief beschermingsprogramma moet voorkomen dat de soort hier uitsterft. Als dat gebeurt, is de kans op hervestiging van deze voormalige broedvogel in Nederland uitgesloten.

Lachstern in Alteveer

Bijzonder is het – zeker niet jaarlijkse – voorkomen van maximaal twaalf lachsterns in Groningen, bij Alteveer. Door waarnemingen van lachsterns met kleurringen weten we dat deze inderdaad uit Duitsland komen.

Van de circa 35 lachsterns die de laatste dagen (landelijk) worden gezien, zijn ongeveer 13 jong. De jonge vogels worden na het uitvliegen nog wekenlang gevoerd door de ouders; dit gaat door tot ze in de winterkwartieren in Afrika zijn. De jongen hebben bleke koppen en bruin op de vleugels en zijn eenvoudig te onderscheiden van de volwassen lachsterns.
Lachsterns zijn van alle sterns het minst gebonden aan water. Ze jagen eigenlijk als kleine valken op muizen, kikkers, insecten en soms ook jonge vogels, van bijvoorbeeld kieviten. Vissen worden ook gegeten, maar alleen als die aan de oppervlakte zwemmen. Lachsterns duiken niet het water in, zoals andere sterns, maar zoeken vooral voedsel boven land, slootjes, kwelders en moerassen. Anders dan roofvogels pakken lachsterns hun prooi met de krachtige snavel.

In 2010 en 2011 hebben er in Duitsland maar 42 paar lachsterns gebroed. Al een jaar of tien is het broedsucces er dermate slecht dat kans op uitsterven groot is. Dat er nog steeds lachsterns broeden komt vooral omdat de volwassen vogels oud worden. Ondanks een recent opgestart intensief beschermingsprogramma van de deelstaat Sleeswijk-Holstein, in samenwerking met onder andere de Universiteit van Hamburg, kwamen er in 2011 een schamele tien jongen groot. Oorzaken van dit slechte broedsucces zijn het wegspoelen van de nesten door stormvloed, het natte en koude weer tijdens de jongenfase, predatie door vossen en (opzettelijke) menselijke verstoring.

In Nederland kwam de lachstern tot 1958 min of meer regelmatig tot broeden. Daarna heeft er nog een paar gebroed op het Balgzand bij Den Helder in 2005, zonder succes overigens. Het bewijst wel dat het nog steeds mogelijk is dat lachsterns terugkeren als broedvogel. Als het de Duitsers lukt de lachsterns te behouden als broedvogel en het broedsucces toeneemt dan is er nog steeds hoop voor ons land.

Bron: Vogelbescherming (Foto: Wikipedia) Westerwoldeactueel

______________________________________________________________

Nieuws Kinder Vakantie Spelweek:

Hallo jongens en meisjes, ouders en verzorgers.
Het is ons ook dit jaar weer gelukt om een week vol activiteiten, spelletjes en natuurlijk een dagje uit voor jullie te organiseren.
De activiteiten voor deze week zijn in en om de Drijscheer, net als vorig jaar.
We hopen dat jullie allemaal weer mee doen, en dat we weer een leuke en gezellige week met elkaar hebben. 
Opgeven kan tot en met 20 juli 2012, d.m.v. het opgavenstrookje.
Het inschrijfgeld voor de hele week is € 12,50 per kind.
Wie zich na de sluitingsdatum nog wil opgeven betaald dan € 15,00 per kind.
Omdat we vervoer moeten regelen voor het dagje uit moeten we weten hoeveel kinderen er mee gaan, daarom doen wij een dringend verzoek om je op tijd op te geven.

De Kinder Vakantie Spelweek is van 27 augustus t/m 31 augustus 2012.
Het programma voor deze week ziet er als volgt uit:

Maandag 27 augustus 9.30 – 12.00 uur.
T-shirt beschilderen, geblinddoekt dingen proeven, ruiken en voelen.
Aansluiten eten we pannenkoeken en poffertjes, die we zelf gaan bakken.
Zelf een witte T-shirt meenemen. (deze zijn bij de zeeman of wibra wel te koop.)

Dinsdag 28 augustus 9.30 – 12.00 uur.
Knutselen. Klompjes, tegeltjes en dakpannen verven/beplakken.
Vissen. Zelf een hengel met snoer en dobber mee nemen, deze is voorzien van je naam!

Woensdag 29 augustus 9.30 – 12.00 uur.
Oud Hollandse spellen. Aansluitend patat eten.

Donderdag 30 augustus 9.00 – 17.00 uur.
Dagje uit naar pretpark Schlossdankern
Lunchpakket + drinken zelf meenemen. We vertrekken om 9.00 uur met de bus en zullen rond de klok van 17.00 uur weer terug zijn.
Opstappen bij basisschool De Höchte.

Vrijdag 31 augustus 13.00 – 16.00 uur.
We sluiten de week af met het spel  IK HOU VAN HOLLAND.
Vanaf 15.30 uur is er een grote verloting, er zijn mooie prijzen te winnen en de opbrengst is voor de Kinder Vakantie Spelweek 2013

Nog enkele mededelingen:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag worden de kinderen bij de Drijscheer verwacht.
De kinderen die op dinsdag gaan we vissen, worden verwacht op de parkeerplaats bij
de visplas (Oud Alteveer).
Donderdag gaan we een dagje uit en we stappen in de bus bij basisschool De Höchte.
(We verzamelen op het schoolplein).
Bij opgave ook een kopie van je paspoort of I.D kaart inleveren!

Elke ochtend zullen er verkeersbrigadiers bij de Beumeesweg / Keiweg staan om de kinderen die op de fiets of te voet komen, veilig de weg over te helpen.
Om 9.15 uur en om 12.00 uur staan de verkeersbrigadiers klaar om de kinderen over de weg te helpen. (vrijdag om 12.45 uur en om 16.00 uur.)

 

Voor vragen kunnen jullie terecht bij:
Hetty Wubs
Telefoon: 0599-331981 of 06-57348487
email: hsiepel@hetnet.nl

Tot ziens in de week van 27 augustus t/m 31 augustus 2012.

Vrijwilligers van de Kinder Vakantie Spelweek.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPGAVENSTROOKJE  KINDER VAKANTIE SPELWEEK 2012.

NAAM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEEFTIJD ------------------------------------------------------------------------------------------------------

TELEFOON ---------------------------------------------------------------------------------------------------

VISSEN   of   KNUTSELEN      (doorstrepen wat je niet gaat doen)

Kopie paspoort of I.D kaart inleveren!

Het opgavenstrookje en het geld kun je inleveren voor 20 juli bij:

Hetty Wubs                    Veenhofsweg 66

Temkina de Haas        Beumeesweg 56

 

 

 

 

 

 
 
©Alteveer Online | E-mail: reactie@alteveeronline.nl | Webdesign Jennie Greven
 
Volg ons ook op Twitter