Home
Nieuws
Agenda
Bedrijven
Verenigingen
Scholen
Wonen
Uut de oale deuze
Contact

Nieuws uit Alteveer

26 februari - College akkoord met visie “Stadskanaal op zon”

Wethouders Bessembinders: “Vanuit onze duurzaamheidsdoelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn is er alle reden om in onze gemeente ruimte te bieden voor de realisatie van zonneparken. Niet voor niets is ons motto: Stadskanaal werkt duurzaam”. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende landschappelijke zones en de inpassing van een zonnepark daarin. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat dat er draagvlak moet zijn voor een zonnepark en dat deze bijdraagt aan de leefbaarheid en duurzaamheid binnen onze gemeente. Van initiatiefnemers van zonneparken worden daarom bijdragen verwacht aan een gebiedsfonds”. Op 26 maart buigt de raad zich over de visie.

“De visie ‘Stadskanaal op zon' is in een tweetal sessies in juni en december met inwoners en alle andere belanghebbenden tot stand gekomen”, aldus Jan Bessembinders. “In de basis geeft de gemeente volop ruimte aan zonne-energie. Daarbij maakt de gemeente verschil in landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Bij de maatschappelijke inpassing is draagvlak onder omwonenden het sleutelwoord. Landschappelijk gezien onderscheid de gemeenten drie gebieden. Bessembinders: “Westerwolde, een kwetsbaar gebied. Hier zijn alleen kleinschalige initiatieven mogelijk, zoals voor eigen gebruik. Dan is er het veenkoloniale gebied: voor een groot volume zonnepark. Tenslotte zijn er de industrieterreinen: daar mag sowieso een zonnepark.” Inmiddels zijn er een tweetal zonneparken in ontwikkeling op het bedrijvenpark Stadskanaal en Mercurius Business Park. Er zijn diverse partijen die interesse hebben om een locatie te ontwikkelen.

Leefbaarheid en duurzaamheid
Om draagvlak te krijgen voor het beleid om binnen de gemeente op deze schaal ruimte te bieden aan zonneparken is het essentieel dat zonneparken bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid binnen onze gemeente. Van initiatiefnemers van zonneparken worden daarom bijdragen verwacht aan een gebiedsfonds. Het gebiedsfonds heeft als doel gebiedsversterkende maatregelen uit te voeren, die onder meer kunnen bestaan uit het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.


20 februari - Pas op voor nep-email CJIB rioolheffing

Op dit moment circuleren er in de gemeente Stadskanaal e-mails van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) over schuld gemeentelijke naheffing en rioolheffing. Deze emails zijn vals. In de mail staat dat je een schuld hebt voor gemeentelijke naheffing en rioolheffing. Deze dien je per direct te betalen, anders zullen er ‘zéér ernstige gevolgen van dien zijn'. Doe dit niet!

Hebt u een zo'n e-mail van het CJIB ontvangen over niet-betaalde gemeentelijke heffingen? Maakt u zich geen zorgen. Dit is altijd een valse e-mail van oplichters. Het CJIB mailt u nooit over een boete, aanmaning of betalingsachterstand.

Wat moet u doen?
• Betaal niet.
• Klik niet op de links in de mail en open geen bijlage(n).
• Hebt u een antivirusprogramma of firewall op uw computer? Controleer dan of de laatste updates zijn geïnstalleerd.

Wilt u melden dat u een valse e-mail hebt gekregen?
Neem geen contact op met het CJIB, maar stuur de e-mail door naar
valse-email@fraudehelpdesk.nl


20 februari - Jan Bessembinders ondersteunend wethouder gemeente Stadskanaal

Met het opstappen van Baukje Galama als burgemeester roept de gemeente Stadskanaal alle hens aan dek en kan wel wat extra steun gebruiken. Daarom wordt de gemeente de komende periode bestuurd door vijf wethouders in plaats van vier. Interim wethouder Jan Bessembinders (CDA) werd maandagavond nogmaals beëdigd. Dit keer als ondersteunende wethouder. Bessembinders die enkele jaren geleden al afscheid had genomen van de lokale politiek is hiermee weer helemaal terug. Er zitten nu twee CDA wethouders in het college, de van een ziekte herstellende Goziena Brongers en oud-gediende Jan Bessembinders. Beiden tellen voor 1 stem.

De raadsvergadering werd gisterenavond kundig voorgezeten door Ingrid Sterenborg (CU). De plaatsvervangend voorzitter sprak namens de voltallige gemeenteraad haar diepe respect uit voor de zware beslissing die mevrouw Galama genomen heeft door haar ontslag in te dienen als burgemeester. “Onze grote waardering gaat uit naar haar grenzeloze en gedreven inzet voor de gemeente Stadskanaal en al haar inwoners en ondernemers”.


16 februari - Vanmiddag heeft Agentschap Telecom een geheime zender uit de lucht gehaald

Het Agentschap Telecom (AT) heeft vanmiddag de piratenzender Bert en Ernie en de Club Liefhebbers het zwijgen opgelegd. De zendinstallatie was opgesteld in een hoogspanningsmast aan de Alteveerse weg.

Tennet heeft samen met het AT de zender ontmanteld. Bert Preyt en Theo Brouwer waren namens het AT aanwezig ondersteund door maar liefst 3 politie wagens.

Op 28 oktober werden deze zenders ook al uit de lucht gehaald. Ook toen zat de zendinstallatie in een hoogspanningsmast bij Alteveer.

Bron: Piratenzenders.com


16 februari - Burgemeester Baukje Galama heeft vandaag haar ontslag ingediend

Tot haar grote spijt is zij mede met het oog op haar gezondheid nu genoodzaakt het ambt van burgemeester van de gemeente Stadskanaal neer te leggen. In haar verklaring geeft zij aan dat de afgelopen periode ook zwaar was vanwege ziekte in het college.

Dit harde werken heeft zijn tol geëist, hetgeen de relatie met een deel van de gemeenteraad niet ten goede is gekomen. Zij geeft aan dat zij deze beslissing ook in het belang van de gemeente Stadskanaal neemt, juist met het oog op de aanstaande verkiezingen en de vorming van een nieuwe raad en college. Stadskanaal verdient – zo stelt zij – daarbij een burgemeester die met veel energie de uitdagingen op kan pakken waar Stadskanaal voor staat.

Baukje Galama is sinds 1 september 2009 burgemeester van Stadskanaal. In 2015 is zij unaniem herbenoemd. Voordat zij werd benoemd in Stadskanaal was zij vanaf 2005 burgemeester van Vlieland. Baukje Galama staat bekend als een ervaren en kundig bestuurder, die zich tijdens haar burgemeesterschap met verve heeft ingezet voor de belangen van Stadskanaal.

In haar verklaring geeft zij aan dat zij zich de afgelopen acht jaar met hart en ziel heeft ingezet voor de gemeente Stadskanaal en haar inwoners en bedrijven. Zij is er trots op dat Stadskanaal een stabiele, koersvaste gemeente is die aan de weg durft te timmeren en vooruit durft te kijken. Zij is dankbaar dat zij daar zo veel jaren onderdeel van mocht zijn en aan heeft mogen bijdragen.

Ingezonden bericht


14 februari - Ingekomen e-mail Redactie - Mevrouw Raveling

Ter informatie :

Mevr. Aaldrikje Raveling - Pathuis is sinds 17 - 01 - 2018 verhuisd naar de Bolderbörg in Vlagtwedde.

Onze moeder is een geboren en getogen Alterveerster .

Maar haar gezondheid laat haar in de steek, heeft veel hulp nodig dat kon ze thuis niet meer krijgen.

Het heeft veel impact op onze moeder dat ze na 81 jaar haar zo vertrouwde dorp moet achterlaten.

Ze heeft geen afscheid kunnen nemen van haar dorpje ze is na 1 weekje Refaja naar de Bolderbörg gegaan.

Haar adres is : De Bolderbörg

Irenestr 58
9541 BW Vlagtwedde
Kamer 306

Gr Bea Bakker (Dochter)


Landelijk opererende oplichter actief in Noord Nederland

De laatste weken valt bij de politie het toegenomen aantal meldingen op waarbij sprake is van personen die worden opgelicht/bestolen door middel van (agressieve) verkoop van pannensets en huishoudartikelen. Na aankoop blijkt er vaak meer geld afgeschreven dan op het mobiele pinapparaat vermeld stond. De gekochte pannen zijn van slechte kwaliteit en niet dezelfde als voor aankoop werden getoond.

De oplichter blijkt landelijk te opereren en is de laatste tijd actief in Noord-Nederland. Hij rijdt een zwarte Peugeot Partner. Het kenteken is bij de politie bekend, maar ze krijgen de bestuurder / eigenaar niet te pakken.

De politie adviseert heel terughoudend te zijn met het kopen aan de deur.


13 februari - Mabin begint waarschijnlijk al in maart met de aanleg van glasvezel

Nadat vorige week afspraken met diverse aannemers zijn gemaakt staat er niets meer in de weg voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Westerwolde en Stadskanaal. Volgens directeur Pieter van Grunsven wordt nu zo snel mogelijk een begin gemaakt met de aanleg van de kabels en zijn eind 2018 90% van de adressen aangesloten.

In de straten waar de glasvezelkabel wordt aangelegd hebben bewoners nog steeds de mogelijkheid zich aan te melden. Deze zijn dan waarschijnlijk iets duurder uit dan de mensen die zich reeds hebben aangemeld, aldus van Grunsven. Over de prijs moet nog worden gesproken.

Het buitengebied van Westerwolde en Stadskanaal is verdeeld in negen sectoren. In elke sector wordt een zogenaamde PoP-kast geplaatst. Dit is een soort centrale van waaruit de glasvezel naar de huizen wordt aangelegd. Als eerste stap wordt rond het hele gebied een buitenring aangelegd. Daarna worden de sectoren bekabeld. Mabin komt hierover binnenkort met meer informatie.


12 februari - Gedumpte auto Lindenstraat eindelijk weggehaald

Agent Teun Lentz berichtte vanochtend dat de gedumpte auto in de Lindenstraat is weggehaald door de eigenaar. Eerder kon u op Alteveer Online al lezen dat er volgens gemeente Stadskanaal geen enkele reden was om de auto te laten verwijderen.
Teun Lentz liet het daar niet bij zitten. Hij zag die noodzaak duidelijk wel.
Na wat nieuwe opsporing methodes toe te passen is de eigenaar gevonden en werd hem opgedragen om de auto te verwijderen.

De redactie dankt Teun Lentz voor zijn inzet.

Het was geen fraai plaatje.


9 februari - N366 een weekend dicht tussen Alteveer en Stadskanaal

Vanaf vrijdagavond 23 februari tot maandagochtend 26 februari is de N366 tussen Alteveer en Stadskanaal gesloten voor al het verkeer. Tijdens dit weekend haalt de provincie langs dit wegvak alle bomen weg. Vervolgens worden er langs de weg tussen Nieuwe Pekela en Stadskanaal nieuwe sloten gegraven. De werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de verbreding van de N366 tussen Alteveer en Stadskanaal. De verbreding van de weg start later dit jaar.

De N366 is in het eerste weekend van de voorjaarsvakantie afgesloten. De provincie voert de werkzaamheden in dit weekend uit om overlast voor weggebruikers en inwoners van omliggende dorpen zoveel mogelijk te voorkomen. Tussen Alteveer en Stadskanaal is de weg dicht van vrijdag 23 februari 19.00 uur tot maandag 26 februari 06.00 uur.

Omleidingsroutes
Het doorgaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid over provinciale wegen (N33, N34 en N378). Deze wegen zijn geschikt om het doorgaande verkeer op te vangen. Deze routes zijn bovendien bedoeld om hinder door sluipverkeer in de omliggende dorpen te voorkomen. De omleidingsroutes worden aangegeven met borden langs de weg. Ze zijn binnenkort ook te vinden op deze website.

Nieuwe sloten
Na het kappen van de bomen laat de provincie nieuwe sloten graven langs de weg tussen Nieuwe Pekela en Stadskanaal. De oude sloten worden gedempt en delen van de berm worden opgehoogd. Deze werkzaamheden starten vanaf 5 maart en duren ongeveer zes weken. Tijdens de werkzaamheden wordt de rijbaan versmald en geldt er ter hoogte van de versmalling een snelheidsbeperking en een inhaalverbod.

Ruimte voor een veilige weg
De N366 wordt tussen Alteveer en Stadskanaal verbreed om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg te verbeteren. Dit wegvak wordt verbreed naar 8,60 meter. Nieuwe bomen komen vervolgens verder van de weg af te staan. De huidige bomen zijn van onvoldoende kwaliteit om te verplaatsen en worden daarom allemaal gekapt. Het materiaal van de gekapte bomen wordt hergebruikt.

Nieuwe aanplant
Na de kapwerkzaamheden staan er langs de weg tijdelijk geen bomen meer. Na de verbreding van de weg zal de provincie langs het hele wegvak weer nieuwe bomen planten. Uiteindelijk komt de weg dus weer in het groen te liggen.

Bron: N366 Veilig


8 februari - Informatieavond behoud 't Vlasmeer

Woensdagavond zijn ruim zeventig belangstellenden uit Onstwedde en Alteveer naar jeugdsoos De Boerderij gekomen om mee te denken over de toekomst van zwembad 't Vlasmeer.

De bijeenkomst was een initiatief van stichting Ocrea samen met de werkgroep zwembad 't Vlasmeer. Aanleiding voor de bijeenkomst was de steeds maar aanhoudende discussie over het voortbestaan van de zwembaden in de gemeente Stadskanaal: 't Vlasmeer in Onstwedde, De Horsten in Musselkanaal en Bad Noord in Stadskanaal.

Al jaren is er onzekerheid over een definitief voortbestaan van de zwembaden. Lilian Kruiter geeft aan dat hierdoor investeringen zowel technisch noodzakelijke investeringen in het zwembad als gewenste recreatieve investeringen voor het zwembad en de zonneweide daarom niet worden uitgevoerd. "Waarom veel geld uit geven, als het misschien maar voor een korte tijd is" legt Lilian de aanwezigen uit.

De huidige stand van zaken is dat de gemeente nu van Ocrea en de werkgroep een plan vraagt op grond waarvan het zwembad open kan blijven.
In hoofdlijnen zijn er twee opties: geheel zelfstandig het bad met een werkgroep exploiteren. Dit is een zware en risicovolle onderneming voor een werkgroep met alleen vrijwilligers. De voorkeur gaat daarom uit naar de tweede optie, het bad exploiteren met een professional zoals de huidige exploitant Optisport met hulp van vrijwilligers vanuit Onstwedde. Hoe? daarin moet het plan gaan voorzien.

Na Lilian kreeg Maarten Frazer, regiomanager bij Optisport het woord. Hij gaf uitleg over hun rol als exploitant en benoemde suggesties om 't Vlasmeer op korte termijn een frisse aanblik te geven, om verder samen te werken, en wat alternatieve exploitatiemogelijkheden om een bezoek aan het zwembad aantrekkelijker te maken.

Vervolgens gingen de bezoekers in groepen uitéén met de opdracht ideeën op papier te zetten en vervolgens bij de werkgroep in te leveren. De werkgroep neemt de ideeën mee bij het opstellen van een mooi en gedegen plan, gericht op het voortbestaan van 't Vlasmeer. Er zijn veel ideeën en suggesties binnen gekomen.

Dat de werkgroep en de bevolking van Onstwedde en Alteveer hun Vlasmeer willen behouden is duidelijk uitgesproken. Deze zomer bestaat het zwembad vijftig jaar. Samen gaan we voor de volgende vijftig jaar.

Bron: onstwedde.info


Wethouders Gelling en Brongers pakken hun werk als wethouder weer op

Vanaf 13 februari pakken Peter Gelling en Goziena Brongers hun werk als wethouder weer op. Beide waren wegens ziekte afwezig.

Wethouder Gelling start voor 3 dagen per week en bouwt dat op.

Wethouder Brongers bouwt ook op en werkt vanaf 21 februari weer volledig.

Op 21 februari loopt Jan Bessembinders' periode van vervanging af. Hij was benoemd voor 16 weken.

Wanneer burgemeester Baukje Galama terug keert is niet bekend. Ze heeft vorige week op doktersadvies rust genomen. Zij keerde 29 januari na een conflict met een groot deel van de gemeenteraad niet terug naar de gemeenteraadsvergadering. Aanleiding was een motie die D66-raadslid Klaas Pals wou indienen om met het bestuur van scholengroep OPRON in gesprek te gaan over het sluiten van de Westerschool in Stadskanaal-Noord.

Op 6 november had de burgemeester ook al een aanvaring met SP raadslid Gerrie Kremer. Tijdens een besloten raadsvergadering over de ontwikkelingen rond het Pagecentrum liepen de gemoederen hoog. De burgemeester is nadien ook enige tijd ziek thuis geweest. Volgens de gemeente Stadskanaal is dit later weer bijgelegd.


7 februari - Lekkage waterleiding Beumeesweg 179

Locatie: Beumeesweg Veenhofsweg Lindenstraat Barkelazwet

Vanwege een lekkage in de waterleiding is er tijdelijk geen of minder water. De reparatie is in volle gang. Als gevolg van deze werkzaamheden is er kans op troebel water uit de kraan. Troebel water is niet schadelijk voor de gezondheid. Als het water troebel is, kunt u het beste de kranen in huis even dichthouden. Na een half uur is het troebele water meestal wel uit de hoofdleidingen verdwenen. Excuses van Waterbedrijf Groningen voor de overlast.

Update redactie Alteveer Online: Voor zover bij de redactie bekend: De waterleiding is gerepareerd.


6 februari - Poging tot woninginbraak Tangerveldweg

De politie onderzoekt een poging tot woninginbraak in uw buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van deze poging tot woninginbraak.

De inbraak is gepleegd op maandag 5 februari 2018 tussen 13:00 uur en 15:00 uur aan de Tangerveldweg te Alteveer.

Het signalement van de verdachte(n) is niet bekend.

Heeft u of één van uw huisgenoten:

  • Rond het tijdstip van de poging tot woninginbraak een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving?
  • Rond het tijdstip verdachte voertuigen (auto's, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?
  • Kent u mensen in uw omgeving die mogelijk iets hebben gezien of gehoord?
  • Andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze poging tot woninginbraak, neemt u dan direct contact op met de politie. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).


5 februari - Raad dubt over bestuurbaarheid Stadskanaal: 'Misschien een waarnemer?'

Eensgezind zijn de verschillende politieke fracties in Stadskanaal zeker niet, maar coalitiepartij GemeenteBelangen en de oppositiepartijen SP, VVD en Fractie Mellies vinden wél dat er wat moet gebeuren. 'We hebben een burgemeester nodig, niet iemand die ziek is.'

Dat burgemeester Baukje Galama op medisch advies rust heeft genomen, voelt niet vreemd aan voor een deel van de gemeenteraad. Met twee wethouders (Goziena Brongers en Peter Gelling, red) die door ziekte niet kunnen werken en één wethouder die onder druk van portefeuille heeft moeten wisselen (Francis Boen, red), is het een automatisch gevolg dat Galama er meer taken bij heeft gekregen.

'Wel een beetje verwacht'

Galama kreeg door de ziekten belangrijke dossiers als het centrumplan en de zonneparken in handen, naast haar gebruikelijke taken als burgemeester.

'Dit gun je niemand, maar eerlijk gezegd had ik dit wel een beetje verwacht', stelt fractievoorzitter Machteld Luijken (SP). 'En dit is niet per sé haar schuld, want er is veel meer op haar bordje gekomen. Ze is een goede burgemeester, zet zich erg in voor Stadskanaal. Maar het is te veel van het goede geworden.'

Waarnemer?

Volgens raadslid Jur Mellies (Fractie Mellies) zorgt dat ervoor dat Stadskanaal minder goed bestuurbaar is geworden. 'Hoe erg het ook is, maar we hebben een burgemeester nodig, niet iemand die ziek is', stelt hij.

'Is Stadskanaal nog wel bestuurbaar met 2,5 wethouder en geen burgemeester? Er moet snel duidelijkheid komen over haar positie, misschien moeten we voor een waarnemer gaan. Want Stadskanaal moet wél bestuurd worden en de burgemeester neemt een belangrijke plek in'

Verkiezingen op komst

Dat onderschrijft de SP. 'Ik denk wel dat deze optie op tafel moet komen. We kunnen niet zo doorgaan.'

VVD'er Egbert Nijenbanning sluit zich hierbij aan. 'Er komen veel belangrijke zaken aan. De burgemeester is ook voorzitter van het stembureau, er zijn ook gemeenteraadsverkiezingen op komst.'

'Gevaarlijk om te speculeren'

GemeenteBelangen Stadskanaal ziet de ernst hier ook van in. 'Als ze langere tijd uit de roulatie is, moeten we het wel over een vervanger hebben', legt raadslid Erik Bieze uit. 'Dit moet geen langdurige kwestie worden. Een tijdelijke vervanger? Die optie moet wel meegewogen worden.'

D66 wil niet zo ver gaan. 'Officieel weten we nog van niets', legt fractievoorzitter Klaas Pals uit. 'Dan vind ik het gevaarlijk om te gaan speculeren. Eerst moeten we bij elkaar komen om te horen hoe ernstig het is.'

Vertrouwenscommissie

De coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen of heel kort, of geen inhoudelijke reactie geven. 'Ik doe er het zwijgen toe, en wens haar van harte beterschap', aldus fractievoorzitter Gert-Jan Boels (CDA).

Bert van Beek (ChristenUnie) wil er niets over zeggen. De Partij van de Arbeid was niet bereikbaar voor commentaar.

Maandagavond zitten de fractievoorzitters als vertrouwenscommissie bij elkaar, om over de ontstane situatie te praten.

Bron: rtvnoord.nl

 

 

 

 

 

 
 
©Alteveer Online | E-mail: reactie@alteveeronline.nl | Webdesign Jennie Greven
 
Volg ons ook op Twitter