Home
Nieuws
Agenda
Bedrijven
Verenigingen
Scholen
Wonen
Uut de oale deuze
Contact

Januari 2019

Op de pagina ingezonden e-mail vind u een aantal nieuwe berichten.


Corien Oranje een half jaar Schoolschrijver in Alteveer

In samenwerking met Biblionet Groningen gaat er een Schoolschrijver aan de slag op vijf basisscholen in de provincie Groningen. Een Schoolschrijver is een kinderboekenschrijver die een half schooljaar ‘gastschrijver' is van een basisschool.

Corien Oranje, auteur van onder andere Kampioen en Eet juf niet op!, is vanaf eind januari als schrijver verbonden aan CBS De Höchte in Alteveer. Zij neemt de kinderen een half schooljaar mee op een avontuurlijke reis en stimuleert daarbij onderweg hun geletterdheid. Ook verzorgt Corien Oranje verschillende inspirerende bijeenkomsten voor zowel het schoolteam als de ouders.

De Schoolschrijver is een kinderboekenschrijver die een half schooljaar ‘gastschrijver' is van een basisschool. De Schoolschrijver heeft een inspirerende rol op taal- en leesgebied en wil met verschillende activiteiten het leesplezier verhogen. In schooljaar 2017-2018 was De Schoolschrijver landelijk actief op 50 basisscholen, en bereikte daarmee meer dan 10.000 kinderen, hun ouders en hun leerkrachten.


CBS DE HOCHTE IN ALTEVEER IS OPNIEUW GECERTIFICEERD VOOR HET GRONINGS VERKEERSVEILHEIDSLABEL

CBS de Höchte in Alteveer is herijkt voor het Gronings Verkeersveiligheidslabel. Dat betekent dat de school opnieuw is beoordeeld en nog steeds aan de normen voor een ‘verkeersveilige school' voldoet. De school krijgt als beloning onder andere een kist met lesmaterialen.

Het Gronings Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk dat wordt toegekend aan scholen die zich sterk maken voor verkeersveiligheid in en om de school. Scholen die het label eenmaal in bezit hebben, krijgen elke drie jaar een bezoek van Verkeerswijzer Groningen. Bij dat bezoek wordt beoordeeld of de school nog steeds voldoet aan de eisen van het keurmerk. Op dit moment zijn er 69 basisscholen in de provincie Groningen die het verkeersveiligheidslabel hebben. In de gemeente Stadskanaal zijn 11 van de 20 scholen in het bezit van het Gronings Verkeersveiligheidslabel.

Het label wordt uitgereikt onder de verantwoordelijkheid van Verkeerswijzer Groningen. Dit is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerswijzer Groningen vindt het belangrijk dat scholen het label halen en stimuleert en motiveert scholen om mee te doen.

Ingezonden


Gemeente Stadskanaal viert 50 jarig bestaan

In 2019 viert de gemeente Stadskanaal haar 50 jarig bestaan.

Op 1-1-1969 is de gemeente Stadskanaal ontstaan uit de samenvoeging van de gemeente Onstwedde en een gedeelte van de gemeente Wildervank. Dat wordt een jaar lang gevierd met activiteiten en evenementen om samen met de inwoners de gemeente te promoten bij mensen die deze gemeente nog niet (zo goed) kennen. Kortom: een feest van en voor iedereen!

Voor dit feestjaar is een speciale, feestelijke huisstijl ontwikkeld: ‘Stadskanaal is goud'. Goud staat voor het 50-jarig jubileum, de mooie momenten en de trotse inwoners. Maar het is ook het Gronings woord voor ‘goed'. En dat staat voor al het goede dat de gemeente te bieden heeft.

Vieren doe je samen
Een jaar lang wordt in woord en beeld de schoonheid en de kracht van de gemeente en de saamhorigheid van haar inwoners getoond. Terug kijken naar dingen waar we als Knoalsters trots op zijn en vooruit kijken door onze sterke punten uit te vergroten en de mogelijkheden voor de toekomst te laten zien. Burgemeester Froukje de Jonge: “Vier het jubileum mee en zet uw straat, buurt, vereniging, onderneming of organisatie in de spotlights door zelf activiteiten te organiseren en te laten zien waar u trots op bent.” De gemeente kan u hierbij helpen met bijvoorbeeld materialen en publiciteit rondom uw activiteit. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en willen er samen met u een mooi jaar van maken.” Ideeën kunnen gestuurd worden naar: stakka50@stadskanaal.nl.

Activiteiten Stadskanaal is goud
Voor de activiteiten en evenementen is een speciaal vignet ontwikkeld dat gebruikt wordt om de verschillende initiatieven te verbinden en de diversiteit van de activiteiten te benadrukken. Dit vignet is bijvoorbeeld te zien op de uitingen van het Secret Forest Festival dat dit jaar in mei weer het Pagedal omtovert tot een sfeervol festivalterrein. Bekijk alvast de trailer op www.secretforestfestival.nl.

Tijdens dit feestjaar is Stadskanaal gastgemeente voor ‘Vier 5 mei'. Hiervoor is voor de gemeente 12 april speciaal, omdat dat de officiële bevrijdingsdatum is. Deze dag staat het vieren van de vrijheid in de gemeente centraal. Het thema van Vier 5 mei is ‘Open armen – evacuees'. Om van 12 april een feestelijke dag te maken ontvangen ze met ‘open armen' ideeën van onze inwoners via stakka50@stadskanaal.nl.

De gemeente zal dit jaar ook gastgemeente zijn voor een aantal andere evenementen, zoals Tocht om de Noord, de Healthy Aeging Tour en de 24 uurs wandel estafette ‘Samenloop voor Hoop' van het KWF. Andere festiviteiten maakt de gemeente Stadskanaal binnenkort bekend via de website en de gemeentepagina. Stadskanaal is goud!


Partij voor de Dieren: Zonnepark Alteveer leidt tot ontbossing en tweespalt; inwoners omgekocht

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie haar besluit om in te stemmen met de bouw van een zonnepark in Alteveer intrekt. De belangrijkste reden daarvoor is dat voor het zonnepark een bos gekapt moet worden, terwijl bomen een belangrijke rol spelen in de opname van CO² en een leefwereld vormen voor veel planten, dieren en insecten. De partij stelt schriftelijke vragen over de kwestie.

Ankie Voerman, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Groninger Staten, is zeer verbaasd dat een bos wordt gekapt om er, in het kader van de energietransitie, een zonnepark te plaatsen. “We willen alternatieve vormen van energie, maar op deze manier snijden we ons in de vingers. Bomen nemen juist CO² op, dus die moet je niet willen kappen in het kader van CO² reductie”.

Voerman noemt het ook treurig dat het bedrijf LC Energy de omwonenden 15000 heeft aangeboden om geen bezwaar of zienswijze in te dienen. Op deze manier wordt de rechtstaat uitgehold, aldus Voerman. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie haar instemmingsbesluit heroverweegt. Voerman wijst het college ook nog op het feit dat het elektriciteitsnet de explosieve groei van zonneparken op het platteland niet aankan. Dit park zou daarom ten koste kunnen gaan van duurzame initiatieven van particulieren en coöperaties.


Informatieavond zonnepark - LC Energy - 10 januari

Door LC Energy is begin oktober 2018 de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Naar verwachting zal die aanvraag begin 2019 ter inzage worden gelegd. Gelet hierop zou LC Energy graag haar plannen voor het zonnepark Alteveer nader aan u presenteren. Om u te informeren over de procedure en u nogmaals in de gelegenheid te stellen uw vragen en opmerkingen kenbaar te maken wordt een informatieavond georganiseerd en wel op:

Datum 10 januari 2019
Tijdstip: 19:00 - 21:00 uur
Locatie: Dorpshuis de Drijscheer


De blijverslening voor huisaanpassingen

Op 1 januari introduceerde de Gemeente Stadskanaal de blijverslening. Deze lening is bedoeld voor aanpassingen die het mogelijk maken om nog jarenlang comfortabel van uw eigen woning en buurt te genieten. Deze lening is mogelijk door de samenwerking tussen de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland gemeenten (SVn).

Voor iedere huiseigenaar
Ouderen en inwoners met een zorgvraag kunnen met deze lening aanpassingen realiseren waarmee ze direct het woongenot vergroten. Ook met het oog op de toekomst kan de lening worden gebruikt. Zo kunnen huiseigenaren bijvoorbeeld het toilet verhogen, kiezen voor sensorverlichting in de gangen en/of gasmelders installeren.

SVn
De gemeente doet de goedkeuring op de aanpassingen en het SVn verstrekt de blijverslening na een financiële toetsing. Het SVn financiert kleine aanpassingen tot 10.000 euro met een consumptieve lening. Grotere aanpassingen (tot 50.000 euro) vallen onder een hypothecaire lening. Op de website van de gemeente staat een brochure met meer informatie over het aanvraagproces met een bijbehorend contactformulier. Kijk hiervoor op: www.stadskanaal.nl/blijverslening .

Bron: Rtveen


Weinig incidenten oudejaarsnacht Stadskanaal

Het was een gezellige en feestelijke jaarwisseling. De hulpdiensten bevestigen dit en melden dat zowel oudejaarsdag als oudejaarsnacht redelijk rustig is verlopen.

Buitenbrandjes

De ambulancedienst hoefde niet in actie te komen. De brandweer heeft, na een rustige dag, ook een rustige nacht achter de rug. Er waren wel enkele kleine buitenbrandjes, maar die leverden nergens problemen op. Bij een vreugdevuur in de Weegbree moest de politie een kijkje nemen in verband met de hoogte van de brandstapel. In Kavelingen (Drenthe) ontstond er brand in een woonboerderij. Snel ingrijpen van brandweer zorgde ervoor dat het pand gered kon worden. De politie kreeg ook enkele meldingen van vernielingen en overlast maar hoefde verder nauwelijks in actie te komen. De hulpdiensten zijn blij dat ze niet zijn geconfronteerd met geweld of ongewenst gedrag. ‘De mensen gedroegen zich vriendelijk', aldus de commandant van de brandweer.

Een mooie start

Burgemeester Froukje de Jonge is blij dat de inwoners er vooral een gezellige en mooie avond van hebben gemaakt. ‘Een mooi begin van een bijzonder jaar' aldus de burgemeester. De gemeente Stadskanaal viert in 2019 haar 50-jarig bestaan.

Bron: Rtveen

 

 

 

 

 

 
 
©Alteveer Online | E-mail: reactie@alteveeronline.nl | Webdesign Jennie Greven
 
Volg ons ook op Twitter