Home
Nieuws
Agenda
Bedrijven
Verenigingen
Scholen
Wonen
Uut de oale deuze
Contact

Nieuws uit Alteveer

 

1980…………………2015
Ja u leest het goed , het is inmiddels alweer vijf en dertig jaar terug dat de supporters vereniging is opgericht en wel op 1 april negentienhonderd tachtig. De doelstelling van de vereniging is : het op diverse manieren ondersteunen van de Voetbalvereniging “Alteveer’’ en het behartigen van de belangen van de supporters daarvan.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van: het organiseren van diverse activiteiten, zoals rommelmarkten, bazaars en bijeenkomsten voor de jeugd. Verder is het voeren van geregeld overleg met de Voetbalvereniging “Alteveer’’ een belangrijk iets.
Aan het organiseren van activiteiten heeft het niet ontbroken , wat te denken van de befaamde rommelmarkten , bazaars , jaarfeesten , verlotingen , 5 mei optocht , sfeeracties en de oprichting van de toneelclub. Tel daar de jaarlijkse bijdragen aan de vereniging bij op en ook het prachtige reserve tenue waar de teams in mogen spelen , dan mogen we best wel trots achterom kijken.
Inmiddels wordt het na een korte periode van een on-compleet bestuur en daardoor wat slechter functioneren tijd voor een frisse herstart met een nieuw bestuur. De vereniging zal de komende tijd onder leiding staan van Luuk Schenkel , Jan Christians , Greetje Nieland  Gezinus Smid en Ronald Veldkamp.
We zullen er dan ook alles aan doen om het vertrouwen van iedereen terug te winnen. Dit gaan we in stappen doen en overleg met de activiteiten commissie zullen we niet achterwege laten. We hopen ook weer op de steun van onze leden ondanks het achterwege blijven van de inning van de contributie. Er is op de bestuursvergadering besloten dat we weer contributie gaan ophalen en daarom gaan we een aantal keren zitting nemen in de kantine. Op deze manier geven we iedereen de kans om weer lid te worden van deze geweldige vereniging. Hier hoeft u natuurlijk niet op te wachten, aanmelden mag  vanaf nu bij het bestuur en het liefst bij de secretaris  mevr Greetje Nieland. De contributie zal net als voorheen bestaan uit gezinskaarten € 7.00 en persoonskaarten € 5,00.  Inwonende kinderen vanaf zestien jaar moeten een persoonskaart nemen. Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart.
We hopen jullie spoedig als lid te mogen verwelkomen en we zullen er alles aan doen om de vereniging weer te laten bruisen als nooit tevoren.

Het Bestuur

_____________________________________________________________

30-01-2015

_________________________________________________________

_______________________________________________________________

Vermakelijke, interessante en informatieve bijeenkomst
Ondernemersplein Onstwedde-Alteveer met Harm Post

Directeur Harm Post van Groningen Seaports hield gisteravond een boeiende, entertainende lezing voor Ondernemersplein Onstwedde-Alteveer. De ondernemersclub had voor de gelegenheid ook ondernemers uit omliggende dorpen uitgenodigd. Daaraan werd vooral uit Pekela en Stadskanaal goed gehoor gegeven. Zo’n zestig aanwezigen genoten van een vermakelijke, interessante en informatieve bijeenkomst.

Harm Post is een even bevlogen spreker als havendirecteur. Hij vertelde enthousiast en met precies de juiste dosis relativeringsvermogen over de vlucht die de ontwikkelingen in de Eemshaven de laatste jaren hebben genomen, met als recentelijk hoogtepunt de handtekening onder een contract met Google voor de vestiging van een reusachtig datacenter in de Eemshaven.

Werelderfgoed
Post vertelde zijn gehoor hoe bijzonder ontwikkeling van industrie op de grens van wereldwerfgoed de Waddenzee eigenlijk is. En waar bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties elders nogal eens in jarenlange loopgravenoorlogen verzeild raken, is er in de Eemshaven sprake van overleg en consensus, economische ontwikkeling met oog voor bescherming van de zeer bijzondere flora en fauna in de nabijheid. Een lichtend voorbeeld voor heel Nederland.

Kinderboek
Post sprak niet alleen over datacommunicatie, duurzaamheid, nieuwe energie, chemie en scheepvaart. Hij vertelde ook over het kinderboek dat hij schreef aan de hand van verhaaltjes die hij vroeger verzon voor zijn dochters: ,,Het leverde mij een uitnodiging op voor een congres met enkele honderden topmensen uit het bedrijfsleven. Of ik hen aan het eind van de dag niet een verhaaltje voor het slapengaan wilde voorlezen, een heel bijzondere ervaring.’’

Contacten

De aanwezigen van het organiserende Ondernemersplein en ondernemers uit omliggende dorpen maakten volop van de gelegenheid gebruik om met elkaar kennis te maken. De bijeenkomst leverde waardevolle nieuwe contacten op. En een mooi bedrag voor een goed doel. Want Post schenkt zijn gage voor deze avond in het geheel aan stichting Kinderboeken Cultuurbezit.

_____________________________________________________________

Op maandagavond 2 februari wordt er in dorpshuis de Drijscheer in Alteveer een bijeenkomst gehouden over de opslag van kernafval in zoutkoepels. Deze bijeenkomst is een vervolg op de drukbezochte bijeenkomst in oktober vorig jaar, gehouden in Stadskanaal, waar is gebleken dat er veel behoefte is aan Informatie over dit onderwerp. Alle lidstaten van de Europese unie moeten uiterlijk in augustus 2015 een nationaal programma rond de eindberging van radioactief afval voorleggen aan de Europese commissie. Onduidelijk is hoe en op welke manier de bevolking hierover wordt geïnformeerd. In het noorden van Nederland komen een aantal gebieden eventueel in aanmerking voor ondergrondse opslag van radioactief afval, waaronder locaties in de omgeving van Stadskanaal en Pieterburen. GroenLinks heeft al aangegeven geen ondergrondse opslag van kernafval te willen, temeer omdat experimenten hiermee, onder andere in Duitsland niet succesvol zijn, bijvoorbeeld door lekkende vaten. Tijdens de bijeenkomst spreken Ewoud Verhoef en Herman Damveld. Verhoef is plaatsvervangend directeur van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). Deze organisatie houdt zich onder andere bezig met de bovengrondse opslag van radioactief afval Damveld is zelfstandig onderzoeker en publicist over energie. De heer Damveld kan ook ervaringsdeskundige genoemd worden, hij heeft inmiddels meerdere opslaglocaties voor radioactief afval in het buitenland bezocht. De organisatie van de avond is in handen van een aantal regionale afdelingen van GroenLinks in samenwerking met de provinciale statenfractie van deze partij. Uiteraard staat de avond open voor iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp. De avond wordt gehouden in dorpshuis De Drijscheer, Keiweg 1 in Alteveer en begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

___________________________________________________

Poll op Telegraaf over het geannuleerd bezoek van boer Geert
die de Höchte zou bezoeken.

Boer Geert van Boer Zoekt Vrouw heeft een afspraak op een basisschool in het Groningse Alteveer noodgedwongen moeten afzeggen.

De goedlachse aardbeienboer zou de voorleesweek starten door leerlingen van baisschool de Höchte voor te lezen, maar dat werd hem op het laatste moment verboden door de KRO.

Geert heeft namelijk een contract getekend bij de omroep waarin staat dat hij niet met de media mag praten. De KRO vreest dat Geert aan de aanwezige pers informatie zal verklappen over Boer Zoekt Vrouw.

Erna Wilting van de Höchte zegt teleurgesteld tegen RTV Noord: "We vinden het ontzettend jammer. Boer Geert reageerde heel enthousiast, maar toen de pers er lucht van kreeg heeft de KRO er een stokje voor gestoken."

____________________________________________________________

Vacature

Begrafenis vereniging "De Laatste Groet"Tange Alteveer is dringent op zoek naar,
een drager/dragers en een bestuurslid,
heeft u interesse voor een functie,of wilt u nadere informatie,
dan kunt u contact opnemen met,

Erik Roelfsema  06 51235351

_____________________________________________________

Januari 2015

Het bestuur van Stichting Plaatselijk Belang Tange Alteveer
wenst u een goed en gezond 2015

We blikken nog even terug op het afgelopen jaar en nemen u mee in de Agenda van PB van 2015.

  • In Januari kreeg PB het idee om meer aandacht te creeëren voor de problemen rondom de minima steeds meer gestalte. Maanden van voorbereiding gingen er aan vooraf. Eind juni was het dan zover, het BenefietEvent. Ondanks de enorme regenbuien met veel wind is Plaatselijk Belang heel blij met wat het heeft losgemaakt bij vele mensen.

Januari was ook de eerste maand van het jaar dat er geen Roakeldobbe meer automatisch in de bus valt. In de laatste Roakeldobbe stond een bericht dat PB overstapte naar een nieuwsbrief. Belangstellenden werden verzocht zich aan te melden. Er waren meerdere redenen om te stoppen met de Roakeldobbe te weten, de hoge onderhoudskosten van de drukmachine, prijs van het papier, vanwege de crisis minder adverteerders en verenigingen hebben eigen websites om leden te informeren.
In plaats van de Roakeldobbe is er nu de nieuwsbrief, de Morene. Vernoemd naar de Morene halverwege het dorp.

  • Er werd in het jaar 2014 druk gestemd in de Drijscheer.

Burgemeester Baukje Galema kwam haar stem uitbrengen in ons dorp

  • Waterleiding, Internet en Gas/electriciteitskabels

Steeds vaker komen er grote problemen aan de kabels die hier in de grond liggen.
Het afgelopen jaar waren er meerdere grote storingen en of breuken.

Internet/TV/kabelstoring in de Beukenstraat

Waterleidingbreuk aan de Veenhofsweg. Er werd een koelaanhanger met water geplaatst om zo de bewoner toch van drinkwater te voorzien.

Ook aan de electriciteitkabels wordt de komende tijd averij verwacht.

  • Groen/Grijs en Klachtennummer

Met de gemeente werd de kwaliteit van het groen en grijs besproken. Groen staat zoals gezegd voor het groen in ons dorp en het grijs bevat wegonderhoud e.d.
De graskeien aan de Veenhofsweg zijn nog niet gelegd, PB neemt in het nieuwe jaar contact op met de gemeente wanneer dit op de planning staat. Omwonenden willen graag dat de keien worden geleg voordat de N366 wordt aangepakt.
Ook het onderhoud van de bermen van de Veenhofsweg staat in 2015 op de Agenda.
Het fietspad van de Höchterweg tot Beumeesweg 22 is verbreed.

Heeft u klachten of wilt u storingen melden die de gemeente aangaat doe dit dan niet alleen, er wordt eerder aktie ondernomen als er meerdere mensen klachten melden.

  • Evenemententerrein

Het is al weer zes jaar terug dat een groep mensen, samengesteld door PB, hun dromen en wensen op papier zette tijdens een bijeenkomst in de Drijscheer. Er werden meerdere werkgroepen gevormt, in elke groep nam op voorstel van de gemeente een bestuurslid van PB zitting, zo ook in de groep Evenemententerrein. Het resultaat is te zien aan de Veenhofsweg. Eind 2014 heeft PB het besluit genomen om geen deel meer uit te maken van het indertijd opgerichte SMEA bestuur. We wensen SMEA veel succes met de voorzetting van hun werkzaamheden.

  • 5 Mei 2015

Vanaf vorig jaar heeft PB meerdere keren gevraagd hoe de onwoners van Alteveer over 5 mei en de optocht denken.
Er zijn meerdere reacties gekomen zowel positieve als negatieve.
Gezien de enorme kosten en veiligheidseisen waaraan we moeten voldoen die de verzekering en de gemeente van zo'n optocht eisen, hebben wij als bestuur besloten dat wij de optocht niet organiseren. Het staat andere partijen natuurlijk vrij om de optocht te regelen.

  • Heg Speeltuin Beukenstraat

Tijdens NL Doet van twee jaar terug heeft PB met een grote groep vrijwilligers de speeltuin schoongemaakt en opgeknapt. Ook is er een nieuwe heg geplant. De heg is niet naar verwachting aangekomen, daarom heeft PB afgelopen december de heg opnieuw laten planten. We hopen dat het nu goedkomt zodat de kinderen veilig achter de heg kunnen spelen.

  • Alteveer verandert en Plaatselijk Belang verandert mee

Maandag voor Kerst heeft PB samen met een groep alleenstaande 55 plussers het jaar afgesloten met een gezellige avond. Er werd gezongen, gedanst, gegeten, kortom, een avond die volgens de aanwezigen zeer zeker voor herhaling vatbaar is. Aan de groep is gevraagd wat PB voor hun kan betekenen in de toekomst. Er zijn al leuke ideeën naar voren gekomen waar wij zeer zeker mee aan de slag gaan.

Plaatselijk Belang gaat zich meer richten op de nieuwe zorg en alles wat daar mee te maken heeft. In de eerste helft van het jaar gaan wij verder met inventariseren waar behoefte aan is in Alteveer. We gaan in gesprek met mensen om zo een duidelijk beeld te krijgen.

Het overleg met alle Wijkraden en Plaatselijke Belangen van de gemeente Stadskanaal blijven wij uiteraard bezoeken. Het zijn zeer leerzame bijeenkomsten en vaak komen er ambtenaren langs die een nieuw beleid o.i.d. komen uitleggen.
Het contact onderling is ook zeer belangrijk, zo kunnen we met en van elkaar leren.

We hebben niet alle dingen waar wij mee bezig zijn benoemd 1 ding willen we nog wel vermelden. Het geld van het Schrikfonds is opgegaan in het Evenemententerrein. Verenigingen die hier gebruik van maakten, en dan vooral kleine verenigingen zijn hierdoor een belangrijke bron van vergoeding kwijt. Als er verenigingen zijn die ergens een kleine bijdrage voor nodig zijn dan mogen ze vanaf 1 januari 2015 een aanvraag doen via het secretariaat van PB. Wij kijken dan of wij iets kunnen betekenen.
Want ook de kleine verenigingen horen thuis in ons dorp.

Mocht u vragen of ideeën hebben voor PB dan graag via Reactie@AlteveerOnline.nl

____________________________________________________________

De Jaarwisseling in Alteveer is rustig verlopen.
Tegen 17.30 uur was er een vreugdevuur te zien op de plek waar de bejaardenwoningen hebben gestaan.
Firma Lokken kwam de restanten ophalen.

 

 
 
©Alteveer Online | E-mail: reactie@alteveeronline.nl | Webdesign Jennie Greven
 
Volg ons ook op Twitter