Home
Nieuws
Agenda
Bedrijven
Verenigingen
Scholen
Wonen
Uut de oale deuze
Contact

Nieuws Alteveer Online

Inschrijfavond Trekkertrek 2018

Donderdag 17 mei is de inschrijfavond van trekkertrek Alteveer Onstwedde.
Vanaf 19:30 zijn deelnemers welkom voor een kop koffie en om 20:00 start de inschrijving!
De inschrijfavond vind plaats in dorpshuis De Drijscheer!


Wegwerkzaamheden N365 in Alteveer en Onstwedde

Dinsdag 15 mei tussen 17:00 en 20:00 is er een inloopavond in dorpshuis de Drijscheer. Hier zijn mensen van de provincie Groningen aanwezig om uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven over de geplande wegwerkzaamheden.

Wegafsluiting en omleiding
De werkzaamheden in Alteveer en Onstwedde staan gepland in de week van 4 tot en met 8 juni, van maandagmorgen 6:00 uur tot vrijdagmiddag 18:00 uur. In deze periode is het helaas af en toe niet mogelijk om uw auto op uw oprit of voor uw huis te parkeren.

En in deze periode is de N365 - tussen de aansluiting N366/Alteveer en de rotonde Dorpsweg/Luringstraat in Onstwedde - gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer wordt via routeborden omgeleid. Waar nodig zijn er tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars aanwezig.

Werkzaamheden
- In de schoolzone in de bebouwde kom van Alteveer: het aanpassen en vervangen van de middenstrook van grijs graniet. Dit naar aanleiding van klachten over geluidhinder.
- In Onstwedde: het vervangen van de tussenlaag en deklaag binnen de bebouwde kom. Dat gebeurt bij de Luringstraat tussen de aansluiting Verlengde Luringstraat en de Dorpstraat. En de rotonde bij de aansluiting Dorpstraat/Luringstraat.

Bij vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. K.G. Tjemmes (ingenieursbureau provincie Groningen) tel.:06-52761655 of met dhr. P. Kuiper (De Wilde wegenbouw) tel.: 06-23102801


Wegvak Nieuwe Pekela – Stadskanaal bijna klaar voor verbreding

De wegvakken Nieuwe Pekela-Alteveer en Alteveer-Stadskanaal worden breder gemaakt. Hierdoor is de kans straks kleiner dat er een auto van de weg raakt. Om de verbreding te realiseren, zijn er de afgelopen maanden voorbereidingen getroffen. Zo zijn er al bomen gekapt en sloten gegraven en gedempt. Zodra alle voorbereidingen zijn getroffen, kunnen de eerste werkzaamheden van de verbreding in september 2018 van start.

Om de werkzaamheden veilig en vlot te laten verlopen, wordt de N366 een aantal keren afgesloten voor al het verkeer. Zo gaat de weg tussen Alteveer en Stadskanaal op maandag 1 oktober voor ongeveer vijf weken volledig dicht. In de weken hiervoor vinden er ook werkzaamheden plaats en zal er een snelheidsbeperking gelden. De N366 zal bij Nieuwe Pekela na verloop van tijd ook een aantal weekenden gestremd moeten worden. De aannemer brengt dan nieuw asfalt en nieuwe geluidsschermen aan. Wanneer dit precies is, is nog niet bekend. Houd u hiervoor de website van N366 Veilig en het Twitteraccount @N366_Veilig in de gaten.

Laatste voorbereidingen
Het laatste werk dat van start gaat is het werk ten zuiden van Alteveer. Daar is de provincie de komende tijd nog bezig met voorbereidende werkzaamheden, zoals het graven van een nieuwe sloot en het dempen van een oude. Zodra dit klaar is, kunnen ook daar de werkzaamheden van de verbreding van start. De verbreding tussen Pekela en Alteveer wordt na verwachting in het najaar van 2019 uitgevoerd.

Verbeteren verkeersveiligheid
De N366 wordt tussen Nieuwe Pekela en Stadskanaal verbreed om de verkeersveiligheid te verbeteren. Door de wegvakken zo'n 1,10 meter breder te maken (van 7,50 naar 8,60 meter), raken er straks minder gemakkelijk voertuigen van de weg af. Tussen Nieuwe Pekela en Alteveer krijgt de huidige rijbaan aan beide kanten een stukje erbij. Tussen Alteveer en Stadskanaal wordt de weg voornamelijk aan de westzijde verbreed.

 

Verdubbeling N366 Veendam – Nieuwe Pekela na de zomer van start

Naar verwachting wordt na de zomer gestart met de verdubbeling van het wegvak Pekela-Veendam.

De N366 wordt tussen Veendam en Pekela verbreed en verdubbeld. De weg krijgt twee rijbanen met ieder twee rijstroken. De verdubbeling is nodig vanwege het vele verkeer dat tussen Veendam en Nieuwe Pekela rijdt. Voor de extra rijbaan maakt de provincie ruimte aan de zuidkant van de weg, omdat aan de noordkant grote leidingen liggen. De grond die nodig is voor de extra ruimte, wordt door de provincie van de grondeigenaren gekocht. Aan weerszijden van de weg worden de bermen verbreed en er komen bomen te staan. Doordat de bermen straks breder zijn, kunnen de bomen verder van de weg worden geplant.

De voorbereidende werkzaamheden zijn begin 2016 gestart en in fasen uitgevoerd. In 2016 is een nieuwe sloot gegraven aan de zuidkant van de weg en is een deel van de bomen tussen Veendam en Nieuwe Pekela verplaatst. In februari 2017 haalde de provincie nog meer begroeiing weg op dit wegvak.

De verdubbeling start naar verwachting na de zomer van 2018. De start is uitgesteld in verband met vertraging in de grondaankoop en bij het aanleg van kabels.

Hierdoor heeft het verkeer tussen Veendam en Nieuwe Pekela nog een tijdje te maken met drukte tijdens de ochtend- en avondspits. Het advies voor de weggebruikers is: Wees alert, houd afstand en haal niet in.

Bron: N366 Veilig


Houdt u zich aan de snelheidslimiet bij wegwerkzaamheden?

Als er wegwerkzaamheden zijn, gelden er meestal aangepaste verkeersregels. Als u regelmatig over de N366 rijdt, dan heeft u het vast wel eens meegemaakt. Die aangepaste regels lijken soms onnodig. Toch zijn ze belangrijk, want ze zorgen ervoor dat wegwerkers veilig en vlot hun werk kunnen doen.Arend Kort is weginspecteur bij de provincie Groningen en is dagelijks zo'n 5 à 6 uur langs de weg te vinden. “Ik heb regelmatig mijn vraagtekens bij de snelheid van weggebruikers in de buurt van wegafzettingen en -werkzaamheden. Als er een aangepaste snelheid van bijvoorbeeld 50 of 70 km/uur wordt aangegeven, razen sommige automobilisten er wel met 100 kilometer of sneller langs. Ik zou weggebruikers willen vragen zich aan de snelheidslimiet te houden. Die is er namelijk niet voor niets. Er kan zomaar een gat in de berm zitten door werkzaamheden. Ik snap best dat de aangepaste verkeersregels niet altijd even leuk zijn, maar ze zijn er voor je eigen veiligheid en die van de jongens die aan de weg werken. Uiteindelijk willen we allemaal zo snel mogelijk weer een opgeknapte weg.”

Samen wegwerken
Uit onderzoek onder wegwerkers blijkt dat 35 procent zich niet veilig voelt bij het werken aan provinciale wegen. Dat komt vooral door het gedrag van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs. Helaas gebeuren hierdoor ieder jaar meer dan 150 ernstige ongevallen bij wegwerkzaamheden. Wegbeheerders en brancheorganisaties vinden dat daar verandering in moet komen en startten daarom in september vorig jaar de campagne ‘Samen wegwerken'. De campagne is bedoeld om weggebruikers én wegwerkers in Noord-Nederland te wijzen op de manieren waarop zij samen de veiligheid bij wegwerkzaamheden kunnen vergroten. De komende tijd is de campagne op verschillende plekken te zien, waaronder bij de werkzaamheden langs de N366.

Kijk voor meer informatie over de campagne op www.samenwegwerken.nl of op de Facebookpagina: www.facebook.com/samenwegwerken .

Bron: N366veilig.nl


Stadskanaal verder met Voorzieningenwijzer

In het najaar van 2017 heeft de gemeente Stadskanaal samen met woningcorporaties Lefier en Woonservice een pilot uitgevoerd met De Voorzieningenwijzer. Met als doel meer financiële speelruimte te creëren voor inwoners. De Voorzieningenwijzer is een combinatie van persoonlijke, professionele ondersteuning en een uniek computerprogramma. Het helpt mensen in kaart te brengen voor welke regelingen zij in aanmerking komen en wat hun voor hun de best passende zorgverzekering is.

In de pilot hebben 110 gezinnen uit Musselkanaal meegedaan. Zij kregen een flyer in de brievenbus met informatie over De Voorzieningenwijzer en werden vervolgens gebeld of ze gratis mee wilden doen. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat zij gemiddeld per huishouden een voordeel kunnen realiseren van € 493,- per jaar.

Ellen Stevens van Schaik, manager Klant & Markt bij Woonservice: “Als corporatie nemen we maatregelen om onze woningen betaalbaar te houden. Door onderzoek weten we dat er voor onze huurders aan de inkomstenkant ook voordeel te halen valt: door over te stappen van energieleverancier, door een goed passende zorgverzekering te kiezen of gebruik te maken van toeslagen. De Voorzieningenwijzer helpt om inzicht te krijgen en de juiste keuzes te maken.”

Gratis adviesgesprek voor 400 huishoudens
Vanwege het succes van de pilot, geven de gemeente Stadskanaal en woningcorporaties Lefier en Woonservice een vervolg aan De Voorzieningenwijzer. In mei 2018 start de tweede fase, hierin is ruimte voor 400 huishoudens om mee te doen. Inwoners worden per dorp/wijk benaderd of zij mee willen doen. Wethouder Boen van Stadskanaal: “In het kader van de armoedebestrijding ben ik een groot voorstander van het inzetten van De Voorzieningenwijzer. Het heeft een preventief effect op het beroep dat gedaan wordt op de gemeentelijke schuldhulpverlening en draagt bij aan de vroegsignalering.”

Ook Lefier onderkent het belang en succes van de Voorzieningenwijzer. Wiebe Cazemier, manager gebiedsteam Lefier: “Veel van onze huurders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarbij zien we dat het erg lastig is om regelingen en tegemoetkomingen aan te vragen bij de juiste instanties. Het is mooi dat gemeente en corporaties de handen ineen hebben geslagen om hen daarbij te helpen. We zijn ervan overtuigd dat net iets meer ruimte in de financiën ook meer rust en ruimte in het hoofd biedt.”

Vervolg
Op dit moment worden de experts die met De Voorzieningenwijzer op pad gaan extern ingehuurd. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de wens uitgesproken om vanaf 2019 deze werkwijze met ‘eigen mensen' te organiseren, bijvoorbeeld met medewerkers van Welstad. Hoe dit vorm kan krijgen wordt in 2018 onderzocht.


Rommelmarkt VV Alteveer - 11 mei

VV Alteveer houdt vrijdag 11 mei weer haar jaarlijkse rommelmarkt en braderie.
Het geheel begint om 17.00 uur.

Er zijn weer diverse spullen te koop waaronder boeken, oudheden, aardewerk, speelgoed en kleding. Het terras van de kantine is geopend voor een hapje en een drankje.

Wie rommelmarktspullen en oud ijzer heeft kan deze op 11 mei nog naar de vereniging brengen.


 

 

 

 

 

 
 
©Alteveer Online | E-mail: reactie@alteveeronline.nl | Webdesign Jennie Greven
 
Volg ons ook op Twitter