Home
Nieuws
Agenda
Bedrijven
Verenigingen
Scholen
Wonen
Uut de oale deuze
Contact

Nieuws Alteveer Online


Medio november: N366 tussen Alteveer en Stadskanaal dicht

De N366 tussen Alteveer en Stadskanaal wordt vanaf begin november voor een aantal weken afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting is nodig, omdat de weg breder wordt gemaakt. Doordat de weg straks breder is, verbetert de verkeersveiligheid. Zodra de precieze data van de afsluiting bekend zijn, staan die op n366veilig.nl.

Tijdens de afsluiting moeten weggebruikers via omleidingsroutes rijden. Houd dan rekening met extra reistijd. De omleidingsroutes zijn niet de kortste routes. Sommige kortere routes zijn namelijk niet geschikt voor het vele en grote verkeer verkeer van de N366.

Route onaantrekkelijk

Vooral de Veenhofsweg (parallel aan de N366) lijkt een aantrekkelijke alternatieve route. Maar de smalle weg is niet berekend op veel verkeer. Verkeer dat elkaar tegemoet komt, kan elkaar er nauwelijks passeren. En er rijden bovendien veel fietsers. Ook staan direct aan de weg huizen. De provincie, gemeente, politie, aannemer en bewoners roepen weggebruikers daarom op om niet over de Veenhofsweg en Alteveersterweg te rijden. Deze route mag alleen gebruikt worden door bewoners van de genoemde wegen en door fietsers. Er worden maatregelen genomen om de route onaantrekkelijk te maken voor overig verkeer. Zo zorgen we voor onder meer de veiligheid van de fietsende schooljeugd op die wegen.

Navigatie uit

Het is belangrijk dat weggebruikers de omleidingsroute volgen en niet de navigatie. Zet de navigatie daarom uit. Ter plekke staan borden die de omleidingsroute aangeven. Kort voor de werkzaamheden staat op N366veilig.nl een kaartje met de omleidingsroutes.

Bron: N366veilig


Provincie is aan de slag tussen Veendam en Nieuwe Pekela

De provincie is sinds half oktober aan de slag met de N366 tussen Veendam en Nieuwe Pekela. De weg wordt daar verdubbeld en verbreed. Dat is nodig vanwege de grote verkeersdrukte en om de verkeersveiligheid op het traject te verbeteren. De weg wordt in de eerste fase één keer afgesloten, namelijk in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 oktober. Verder kunnen weggebruikers gewoon gebruik blijven maken van de weg. Er geldt een beperkte snelheidslimiet van 70 km/uur.

De N366 tussen Veendam en Nieuwe Pekela krijgt twee rijbanen met elk twee rijstroken. De verdubbeling van de weg is nodig vanwege het vele verkeer dat gebruik maakt van dit weggedeelte. Daarnaast wordt de weg verbreed, wat de verkeersveiligheid verbetert.

Beperkte snelheid

De werkzaamheden duren in totaal ongeveer één jaar. Van half oktober tot eind november vindt de eerste fase van de werkzaamheden plaats. De aannemer gaat dan aan de slag langs de huidige weg. Weggebruikers kunnen met een beperkte snelheid van 70 km/uur gebruik blijven maken van de N366. Na de eerste fase wordt het verkeer over de nieuwe rijbaan geleid. De huidige rijbaan wordt gesloopt en opnieuw gebouwd. Tijdens die tweede fase wordt de weg in een aantal weekenden afgesloten. Informatie daarover komt beschikbaar op N366veilig.nl. In totaal duren deze twee fasen circa 18 weken. Daarna vinden de werkzaamheden plaats aan beide uiteinden van de weg. Hierover komt later meer informatie.

Afsluiting

De weg wordt in de avond en nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 oktober van 20.00 tot 06.00 uur afgesloten voor het verkeer. In die nacht maakt de aannemer de tijdelijke nieuwe verkeerssituatie klaar. De markering wordt aangepast en er komt een duidelijke scheiding tussen de rijstroken. Tijdens de afsluiting worden omleidingsroutes ingesteld. Klik op het kaartje hieronder voor de omleidingsroutes.

Bron: N366veilig


Nieuwe winkel in Alteveer? Uw mening wordt op prijs gesteld

Beste bezoekers van Alteveer Online

Wij kregen een vraag van een voormalig ondernemer uit Stadskanaal.
" Is er in Alteveer vraag naar huis- en tuindecoratie, dierbenodigdheden of misschien iets heel anders". Wat zou u graag weer willen kopen in een winkel in Alteveer? Wat zou u echt mooi en handig vinden?

Voor Alteveer zou het natuurlijk goed nieuws zijn als er weer een winkel komt. Waar je voor je hond/kat de nodige spullen kunt kopen en misschien gelijk ook voor huis- en tuindecoratie of andere dingen terecht kunt.

Geef vooral uw wensen en ideeën door via e-mail naar onze redactie.
U doet niet alleen de ondernemer er een plezier mee maar uiteindelijk ook uzelf.

Reacties mogen naar reactie@alteveeronline.nl Wij sturen alle reacties door.


Provincie en gemeente vragen bewoners Veenhofsweg mee te denken over sluipverkeer - 4 oktober in de Drijscheer

‘Speciaal aandacht voor bewoners die een brief hebben ontvangen: het e-mailadres dat in de brief staat is fout. Het juiste e-mailadres waar u uw aanmelding heen kunt sturen is info@n366veilig.nl '

Op donderdagavond 4 oktober organiseren de gemeente Stadskanaal en de provincie Groningen een bewonersavond in Alteveer. Tijdens die avond gaan de provincie en gemeente in gesprek met bewoners van de Veenhofsweg en Poortmanswijk. Doel van de avond is om na te gaan hoe sluipverkeer over deze gemeentelijke wegen ontmoedigd kan worden, als de N366 tussen Alteveer en Stadskanaal wordt afgesloten vanwege werkzaamheden. Bewoners van de Veenhofsweg en Poortmanswijk ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze avond. Ook overige bewoners van Alteveer die mee willen denken over het tegengaan van sluipverkeer, kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst. Opgave voor de avond kan via info@n366veilig.nl.

Vanaf oktober 2018 wordt de N366 tussen Alteveer en Stadskanaal verbreed. Daarvoor wordt de weg voor een aantal weken volledig afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. De omleidingsroute is echter niet de kortste route. Dat komt doordat sommige wegen niet geschikt zijn om het verkeer van de N366 overheen te leiden.

Veenhofsweg
Vooral de Veenhofsweg, die parallel loopt aan de N366, lijkt een aantrekkelijke alternatieve route. Maar de smalle weg is niet berekend op veel verkeer. Verkeer dat elkaar tegemoet komt, kan elkaar er nauwelijks passeren. En er rijden bovendien veel (kwetsbare) fietsers. Ook staan direct aan de weg huizen. Daarom kan het verkeer van de N366 niet over deze weg rijden.

Bewonersbijeenkomst 4 oktober
De provincie en gemeente willen er alles aan doen om te voorkomen dat er sluipverkeer over de Veenhofsweg gaat rijden. Bewoners kunnen daarbij helpen. Daarom is er op 4 oktober een bewonersoverleg. Inwoners van Alteveer en andere omwonenden die willen meedenken om sluipverkeer tegen te gaan, zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in de Drijscheer in Alteveer, vanaf 19.30 uur. Opgave voor de avond kan via info@n366veilig.nl .

Informatie
De bewonersavond is bedoeld om te praten over manieren waarop we sluipverkeer tegen kunnen gaan. De avond is uitdrukkelijk niet bedoeld om informatie over de werkzaamheden zelf te geven. Voor uitleg en informatie over de werkzaamheden, worden (later) andere informatieavonden georganiseerd. Ook kunt u op n366veilig.nl terecht voor informatie over de werkzaamheden.


Minister Bruins akkoord sluiting verloskunde en kindergeneeskunde Stadskanaal en Hoogeveen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bruins van Medische Zorg laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen de sluiting van de afdelingen klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde op ziekenhuislocaties Refaja in Stadskanaal en Bethesda in Hoogeveen.

Al eerder had de minister gezegd dat hij de concentratie van de geboortezorg in Emmen een logische keuze vond. Dit omdat Emmen voor veel inwoners van Drenthe centraal gelegen is waardoor het voldoet aan de 45 minutennorm. Deze norm houdt in dat er altijd een ziekenhuis binnen drie kwartier bereikbaar moet zijn.

De minister schrijft in zijn brief dat hij wel begrip heeft voor de geuite zorgen van inwoners en betrokkenen: ‘Ik heb begrip voor de zorgen die de inwoners uit de omgeving, en met name ook de vaders en moeders in spé, hebben over de consequenties van het besluit voor de zorg aan zwangere vrouwen en de nog ongeboren kinderen. Ik begrijp ook dat zij graag geboortezorg dichtbij en van goede kwaliteit zouden willen behouden. In dit geval bleek het echter niet haalbaar om deze zorg op de bestaande locaties te handhaven. Belangrijker dan zorg dichtbij vind ik dat patiënten erop kunnen rekenen dat zij kwalitatief goede en veilige zorg krijgen.'

Vertrouwen

Ook benadrukt hij in de brief dat organisaties het er over eens zijn dat er, net zoals nu, nog steeds goede zorg geboden wordt en dat de patiëntveiligheid geborgd is. De minister heeft met de inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) afgesproken dat de inspectie er op toe blijft zien dat alle betrokkenen en ketenpartners hun verantwoordelijkheid nemen om die goed en veilige geboortezorg te blijven leveren. De IGJ heeft de minister laten weten daar vertrouwen in te hebben.

 

 

 

 

 

 
 
©Alteveer Online | E-mail: reactie@alteveeronline.nl | Webdesign Jennie Greven
 
Volg ons ook op Twitter