Home
Nieuws
Agenda
Bedrijven
Verenigingen
Scholen
Wonen
Uut de oale deuze
Contact

Nieuws Alteveer Online

Nieuwe winkel in Alteveer? Uw mening wordt op prijs gesteld

Beste bezoekers van Alteveer Online

Wij kregen een vraag van een voormalig ondernemer uit Stadskanaal.
" Is er in Alteveer vraag naar huis- en tuindecoratie, dierbenodigdheden of misschien iets heel anders". Wat zou u graag weer willen kopen in een winkel in Alteveer? Wat zou u echt mooi en handig vinden?

Voor Alteveer zou het natuurlijk goed nieuws zijn als er weer een winkel komt. Waar je voor je hond/kat de nodige spullen kunt kopen en misschien gelijk ook voor huis- en tuindecoratie of andere dingen terecht kunt.

Geef vooral uw wensen en ideeën door via e-mail naar onze redactie.
U doet niet alleen de ondernemer er een plezier mee maar uiteindelijk ook uzelf.

Reacties mogen naar reactie@alteveeronline.nl Wij sturen alle reacties door.


Provincie en gemeente vragen bewoners Veenhofsweg mee te denken over sluipverkeer - 4 oktober in de Drijscheer

‘Speciaal aandacht voor bewoners die een brief hebben ontvangen: het e-mailadres dat in de brief staat is fout. Het juiste e-mailadres waar u uw aanmelding heen kunt sturen is info@n366veilig.nl '

Op donderdagavond 4 oktober organiseren de gemeente Stadskanaal en de provincie Groningen een bewonersavond in Alteveer. Tijdens die avond gaan de provincie en gemeente in gesprek met bewoners van de Veenhofsweg en Poortmanswijk. Doel van de avond is om na te gaan hoe sluipverkeer over deze gemeentelijke wegen ontmoedigd kan worden, als de N366 tussen Alteveer en Stadskanaal wordt afgesloten vanwege werkzaamheden. Bewoners van de Veenhofsweg en Poortmanswijk ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze avond. Ook overige bewoners van Alteveer die mee willen denken over het tegengaan van sluipverkeer, kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst. Opgave voor de avond kan via info@n366veilig.nl.

Vanaf oktober 2018 wordt de N366 tussen Alteveer en Stadskanaal verbreed. Daarvoor wordt de weg voor een aantal weken volledig afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. De omleidingsroute is echter niet de kortste route. Dat komt doordat sommige wegen niet geschikt zijn om het verkeer van de N366 overheen te leiden.

Veenhofsweg
Vooral de Veenhofsweg, die parallel loopt aan de N366, lijkt een aantrekkelijke alternatieve route. Maar de smalle weg is niet berekend op veel verkeer. Verkeer dat elkaar tegemoet komt, kan elkaar er nauwelijks passeren. En er rijden bovendien veel (kwetsbare) fietsers. Ook staan direct aan de weg huizen. Daarom kan het verkeer van de N366 niet over deze weg rijden.

Bewonersbijeenkomst 4 oktober
De provincie en gemeente willen er alles aan doen om te voorkomen dat er sluipverkeer over de Veenhofsweg gaat rijden. Bewoners kunnen daarbij helpen. Daarom is er op 4 oktober een bewonersoverleg. Inwoners van Alteveer en andere omwonenden die willen meedenken om sluipverkeer tegen te gaan, zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in de Drijscheer in Alteveer, vanaf 19.30 uur. Opgave voor de avond kan via info@n366veilig.nl .

Informatie
De bewonersavond is bedoeld om te praten over manieren waarop we sluipverkeer tegen kunnen gaan. De avond is uitdrukkelijk niet bedoeld om informatie over de werkzaamheden zelf te geven. Voor uitleg en informatie over de werkzaamheden, worden (later) andere informatieavonden georganiseerd. Ook kunt u op n366veilig.nl terecht voor informatie over de werkzaamheden.


Minister Bruins akkoord sluiting verloskunde en kindergeneeskunde Stadskanaal en Hoogeveen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bruins van Medische Zorg laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen de sluiting van de afdelingen klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde op ziekenhuislocaties Refaja in Stadskanaal en Bethesda in Hoogeveen.

Al eerder had de minister gezegd dat hij de concentratie van de geboortezorg in Emmen een logische keuze vond. Dit omdat Emmen voor veel inwoners van Drenthe centraal gelegen is waardoor het voldoet aan de 45 minutennorm. Deze norm houdt in dat er altijd een ziekenhuis binnen drie kwartier bereikbaar moet zijn.

De minister schrijft in zijn brief dat hij wel begrip heeft voor de geuite zorgen van inwoners en betrokkenen: ‘Ik heb begrip voor de zorgen die de inwoners uit de omgeving, en met name ook de vaders en moeders in spé, hebben over de consequenties van het besluit voor de zorg aan zwangere vrouwen en de nog ongeboren kinderen. Ik begrijp ook dat zij graag geboortezorg dichtbij en van goede kwaliteit zouden willen behouden. In dit geval bleek het echter niet haalbaar om deze zorg op de bestaande locaties te handhaven. Belangrijker dan zorg dichtbij vind ik dat patiënten erop kunnen rekenen dat zij kwalitatief goede en veilige zorg krijgen.'

Vertrouwen

Ook benadrukt hij in de brief dat organisaties het er over eens zijn dat er, net zoals nu, nog steeds goede zorg geboden wordt en dat de patiëntveiligheid geborgd is. De minister heeft met de inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) afgesproken dat de inspectie er op toe blijft zien dat alle betrokkenen en ketenpartners hun verantwoordelijkheid nemen om die goed en veilige geboortezorg te blijven leveren. De IGJ heeft de minister laten weten daar vertrouwen in te hebben.

 

 

 

 

 

 
 
©Alteveer Online | E-mail: reactie@alteveeronline.nl | Webdesign Jennie Greven
 
Volg ons ook op Twitter