Home
Nieuws
Agenda
Bedrijven
Verenigingen
Scholen
Wonen
Uut de oale deuze
Contact

Uut de oale deuze - Herinrichting BeumeeswegNieuwsbrief Gemeente Stadskanaal/Wooncom - nummer 9 - zomer 2006

Antonia de Jonge van Plaatselijk Belang Alteveer
denkt graag mee over de ontwikkelingen in Alteveer

De dorpsbelangenverenigingen: onmisbaar in elk dorp. In de korte serie over de dorpsbelangenverenigingen in Onstwedde, Alteveer en Mussel staat in deze nieuwsbrief Plaatselijk Belang Alteveer centraal.
Aan het woord is penningmeester Antonia de Jonge

Antonia de Jonge, Plaatselijk Belang Alteveer
"Herstructurering is een noodzakelijke ontwikkeling"

Zeven jaar geleden trad Antonia de Jonge als rasechte Alteveerster aan als penningmeester. Een logische vervolgstap voor haar. Ik zat al in de Ouderraad en Medezeggenschapsraad van de basisschool. Bij Plaatselijk Belang Alteveer kon ik voor een nog grotere groep iets betekenen. Dat klopt, want de vereniging organiseert veel sociale activiteiten, zoals de jaarlijkse feestweek en de intocht van Sinterklaas.

Een groot deel van het werk gaat zitten in het opkomen voor de belangen van het dorp en de dorpelingen, zeker met de lopende herstructurering. De dorpsontwikkeling is een noodzakelijke ontwikkeling. We merken dat veel dorpsbewoners die op jonge leeftijd zijn vertrokken, rond hun 35e of 40e graag weer terug komen. Daar moet wel goede huisvesting voor zijn. Het is dan ook grandioos dat er nieuwe woningen worden gebouwd, zoals aan de Lindestraat. Dat worden hele mooie woningen: de toekomstige bewoners staan gewoon te popelen om erin te trekken. het kan ze niet snel genoeg gaan. De Jonge vindt het een minder leuke bijkomstigheid van de sloop en de nieuwbouw dat mensen die graag "op Alteveer" willen blijven wonen, noodgedwongen moeten verhuizen. We moeten er dus wel voor zorgen dat er ook voor hen goede huisvesting en voorzieningen blijven.

Mening bewoners belangrijk
Een actueel onderwerp in Alteveer zijn de plannen voor de Beumeesweg. We willen graag dat in de verkeersituatie het dorpskarakter weer wordt teruggebracht: dus met meer groen, voor de verkeersveiligheid smallere rijstroken en moderne straatverlichting. Op een inloopavond heeft iedereen zijn of haar zegje kunnen doen over de verschillende varianten. Eer liggen nu twee varianten op tafel en beide varianten kennen ongeveer evenveel voorstanders. Ik hoop dat er straks een oplossing uitrolt waarin de meesten zich kunnen vinden. Een ander actueel onderwerp is de aansluiting met de N366. Veel dorpsgenoten zien er tegen op om de N366 op te draaien. Door de vele ongelukken op die plek hebben ze een onveilig gevoel. Bovendien is de snelheid van het verkeer lastig in te schatten, doordat de aansluiting in een bocht ligt. Daardoor rijdt men liever binnendoor naar Stadskanaal. De nieuwe aansluiting kan dus niet snel genoeg gerealiseerd worden.

Website
Via de Dorpskrant houdt Plaatselijk Belang Alteveer de dorpelingen op de hoogte over de ontwikkelingen en activiteiten. Sinds kort is er ook een website. Op 21 juni is de site (www.alteveeronline.nl) officieel geopend door wethouder Van der Kolk. De site is bedoeld voor alles over Alteveer: nieuwtjes over het dorp, foto's van de nieuwe woningen, foto's van vroeger, verenigingsnieuws. En natuurlijk informatie over de dorpsontwikkeling.

Bron: Nieuwsbrief Gemeente Stadskanaal/Wooncom - nummer 9 - zomer 2006


De aansluiting van de Beumeesweg in Alteveer op de N366 wordt veranderd in een ongelijkvloerse kruising. Dit maakt onderdeel uit van een omvangrijke herinrichting van de route Veendam via Stadskanaal naar Emmen.


Reconstructie aansluiting
Beumeesweg op N366

Uit onderzoek blijkt dat op de N366 bij de aansluiting bij Alteveer tussen 1999 en 2003 veertien ongevallen hebben plaatsgevonden, waarvan twee dodelijk. Reden genoeg om de verkeerssituatie aan te passen. In de nieuwe situatie kruisen verkeerstromen elkaar niet langer, zodat het verkeer de N366 veilig op en af kan rijden. Ter hoogte van de Beumeesweg komen op- en afritten. Het uitvoegend verkeer uit de richting Veendam en het invoegend verkeer uit Alteveer richting Stadskanaal rijdt over de weg via een fly-over over de N366. Verder komt er vlakbij de N366 op de Beumeesweg een rotonde. Voor de wens van de bewoners om een vrij liggend fietspad op het viaduct aan te leggen, is geen ruimte. Als alternatief komen er fietsstroken.

Op dit moment loopt er een procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Zodra deze is afgerond, starten de werkzaamheden. het streven is om nog dit jaar te starten.


 
 
©Alteveer Online | E-mail: reactie@alteveeronline.nl | Webdesign Jennie Greven
 
Volg ons ook op Twitter